اخبار مهم

اطلاعیه مهم ویژه دانشجویان پسر:دانشجویان پسری که از آزمون عملی درس تربیت بدنی ۱ و ۲ با استاد احمد قدمگاهی،جامانده اند در تاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ ساعت ۱۴ در سالن شهید سید اسماعیل حسینی شهر درود جهت شرکت در آزمون عملی حضور یابند.

اطلاعیه مهم آموزشی : طبق آیین نامه جدید آموزشی موجود در بخش لینک های مفید ،چنانچه دانشجویی از زیر گروه ها ی مربوط به دروس عمومی معارف درسی را انتخاب نماید و از آن نمره مردودی بگیرد،مجدداً باید همان درس را از همان زیر گروه انتخاب نماید.نه درس دیگری مثلا انقلاب اسلامی را انتخاب کرده و مردودی گرفته است باید مجددا انقلاب اسلامی را درترم بعد بردارد نه اینکه مثلا اندیشه سیاسی امام خمینی یا آشنایی با قانون اساسی جمهوری را انتخاب کند.

اطلاعیه مهم آموزشی : طبق آیین نامه جدید آموزشی موجود در بخش لینک های مفید،چنانچه دانشجویی در ترم های قبلی درس آشنایی با دفاع مقدس را انتخاب نموده و از آن نمره مردودی گرفته است باید این درس را تا پایان تحصیلش انتخاب نماید و از آن نمره قبولی بگیرد.

اطلاعیه مهم آموزشی: دروسی که علاوه بر واحد تئوری ،واحد عملی نیز دارند ،نمره واحد عملی جدای از نمره واحد تئوری در نظر گرفته می شود. دانشجویانی که این دروس را در این ترم انتخاب کرده اند حتما تا قبل از اتمام ترم تحصیلی جاری (آخر اردیبهشت ماه۹۳)جهت اطلاع از موضوع کار عملی به استاد مربوطه موجود در گزارش ۱۰۱ سایت گلستان مراجعه نمایند .در غیر این صورت نمره آزمون کتبی نیز برای درس فوق منظور نمی گردد.