اخبار مهم

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی و روانشناسی

دروس استاد مهدوی (روش تحقیق در علوم تربیتی   و مقدمات روش تحقیق در روانشناسی    و علوم تربیتی و فناوری آموزشی ) فردا در مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۳ برگزار نمیشود .

قابل توجه دانشجویان گرامی

جهت اطلاع ازتاریخ امتحانات میانترم, دروس اعلام شده به قسمت لینکهای مفیدسایت  مراجعه نمایید.دروسی  که میان ترم برای آنها اعلام نشده متعاقبا اعلام می گردد .

قابل توجه  دانشجویان رشته الهیات

پیرو نامه شماره ۴۲۲۵۱/۳/د مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ درس کلام ۲ دارای اصلاح منبع می باشد

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی
پیرو نامه شماره  ۴۱۸۷۷/۳/د    مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۳ به اطلاع می رساند  منبع  درس شناخت صنایع دستی تالیف آقای حسین یاوری از سری انتشارات مهکامه در رشته مدیریت جهانگردی فاقد شرح پیوست می باشد

اطلاعیه مهم آموزشی : طبق آیین نامه جدید آموزشی موجود در بخش لینک های مفید،چنانچه دانشجویی در ترم های قبلی درس آشنایی با دفاع مقدس را انتخاب نموده و از آن نمره مردودی گرفته است باید این درس را تا پایان تحصیلش انتخاب نماید و از آن نمره قبولی بگیرد.